Huizencommissie

Huizencommissie

Huizencommissie Vast-Goed is een commissie van de Katholieke Studenten Vereniging Sint Franciscus Xaverius die zich inzet voor meer huisvesting mogelijkheden voor zijn leden. Om dit te realiseren wordt er gekeken of huidige studentenhuizen bereid zijn Franciscaans studentenhuis te worden. Dit garandeert de continuïteit van het huis als een onderkomen voor Franciscanen, zodat ook toekomstige Franciscanen een studentenkamer kunnen bemachtigen.

Daarnaast is de commissie continu op zoek naar locaties die geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden voor het huisvesten van Franciscaanse studenten. Hiervoor schrijven zij huisbazen en andere media aan en zijn zij actief op zoek naar potentiele studentenwoningen in Wageningen die te huur of te koop staan. Met behulp van investeringen van de vereniging, reünisten daarvan of andere partijen wordt het pand gekocht en/of hervormd tot een studentenwoning waar Franciscanen zich kunnen huisvesten. Door middel van de door de bewoners betaalde woninghuur kan deze investering worden terugverdiend en is er zelfs een winstmogelijkheid op de lange termijn. Daarnaast zorgen de bewoners er zelf voor dat de kamers niet leeg komen te staan door nieuwe huisgenoten te zoeken binnen de vereniging als er kamers vrijkomen. Mocht u een potentieel studentenhuis te koop/huur hebben staan of een dergelijk pand weten te staan in Wageningen of bent u geïnteresseerd te investeren in Franciscaanse huisvesting, mail dan naar huizencommissie@ksvfranciscus.nl.

Kostenbesparing en professionele ondersteuning 
Sinds 1 januari 2015 werkt de huizencommissie samen met Voordaen Vastgoed. Voordaen Vastgoed kan u verlichten in uw taken als woningeigenaar. Zij zijn gespecialiseerd in woningbeleggingen en -beheer en kunnen advies geven op zowel technisch als administratief gebied, zoals bij de aanschaf van een nieuwe woning, rendementsberekeningen, technisch onderhoud, verbouwingen, verzekeringen en administratieve lastenverlichting. Voor meer informatie of een gratis kennismakingsgesprek, kijk op www.voordaen.nl.

Onze sponsoren