Missie

​Leden van K.S.V. Sint Franciscus Xaverius bouwen tijdens hun studie in Wageningen een sterke onderlinge band op. Deze band blijft ook na de studieperiode hecht, al veranderen aard en intensiteit in de loop van de tijd. De Vereniging Oud Franciscanen (VOF) is de organisatie bij uitstek die zorgt voor het duurzaam instandhouden van de band tussen Oud Franciscanen. Als intermediair verstrekt de VOF actuele informatie, organiseert jaarlijks activiteiten en onderhoudt contacten met de vereniging K.S.V. Sint Franciscus Xaverius. De VOF wil ook betekenis hebben voor de huidige leden van Franciscus. Zij wil deze waarde toevoegen door het aanbieden van het netwerk van oud-franciscanen, die voor raad en daad beschikbaar zijn. Ook levert de VOF jaarlijks een financiële bijdrage aan Franciscus; deze draagt bij aan het voortbestaan van Franciscus.

Onze sponsoren