Lidmaatschap

Lidmaatschap

Lidmaatschap van de Vereniging Oud Franciscanen is uitsluitend voor reünisten. Reünisten betalen ten minste €35,- per jaar en daarvoor krijgen ze de ReünistenCanttekening en worden ze uitgenodigd voor reünistenactiviteiten. Daarnaast zijn reünisten natuurlijk ook nog altijd welkom op de Sociëteit. 

Reünist worden?

Om reünist te worden, kunt u een machtiging invullen voor inning van de jaarlijkse bijdrage. Download daarvoor het volgende machtigingsformulier, vul het in en mail dit naar de Quaestor of stuur het op naar Stadsbrink 373, 6707 AA te Wageningen. Het richtbedrag is € 35,- maar iedere hogere bijdrage is van natuurlijk harte welkom! Uw bijdrage komt voor een deel ten goede aan de VOF, voor het merendeel aan de huidige leden van Franciscus.

Daarnaast is het ook mogelijk om zelf ieder jaar de Reünistenbijdrage van €35,- minstens over te maken naar NL13 RABO 0367 0558 72 t.n.v. Quaestor Franciscus. 

Waarom reünist worden?

Voornamelijk omdat uw bijdrage ten goede komt aan de huidige leden van K.S.V. Sint Franciscus Xaverius. Maar als reünist ontvangt u ook jaarlijks de ReünistenCanttekening en kunt u deelnemen aan de studium generale bijeenkomsten. 

Onze sponsoren