Essentialia

Essentialia


Studentenvereniging K.S.V. Sint Franciscus Xaverius
Dies Natalis Vereniging: 7 november 1910
Kleuren: Goud, Blank & Groen
Beschermheer: H.M.J. Janssen ofm
Zinspreuk: In Fide Fides
Wapen: Een schild van normandische schildvorm waarop is aangebracht een drietal wassenaars waarvan de buitenste twee geschakeerd.


Sociëteit Cantil
Adresgegevens: Stadsbrink 373, 6707 AA Wageningen
Dies Natalis Sociëteit: 5 april 1967

Telefoonnummer:
0317-415048

E-mailadres:
bestuur@ksvfranciscus.nl 

Bankrekeningen
Vereniging:         NL13RABO0367055872
Sociëteit:            NL61RABO0367065096

WAPENkleurA4_CMYK.jpg

Onze sponsoren