Landelijke Kamer van Verenigingen

Landelijke Kamer van Verenigingen

De Landelijke Kamer van Verenigingen zet zich sinds 1967 in voor het Nederlandse verenigingsleven. In de jaren ’60 kwamen studentenverenigingen onder maatschappelijke druk te staan waardoor de behoefte ontstond de Nederlandse studentengezelligheidsverenigingen landelijk te vertegenwoordigen.

Inmiddels vertegenwoordigt de LKvV 48 studentenverenigingen en daarmee 40.000 studenten in Nederland. Het hoofddoel van de LKvV is het behartigen van de belangen van de aangesloten lidverenigingen en de twaalf aangesloten Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV’s). Voor meer informatie kijk op www.lkvv.nl.

Onze sponsoren