Huisregels

Huisregels der K.S.V. Sint Franciscus Xaverius


​Algemene regels:

 • U dient lid of reunist te zijn van de K.S.V. Sint Franciscus Xaverius indien u toegang wilt tot Sociëteit Cantil.
 • Het introduceren van niet-leden moet worden aangegeven bij het bestuur en/of sociëteitscommissie.
 • Niet-leden kunnen  gevraagd worden zichzelf te legitimeren en/of hun studentenkaart te tonen.
 • Aanwijzingen van leden van sociëteitscommissie, bestuur en beveiligingsbeambten moeten direct opgevolgd worden.
 • Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kunt u aan kleding en/of tassen worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang worden ontzegd.
 • Gevonden voorwerpen dient u bij leden van het bestuur of sociëteitscommissie in te leveren.
 • U wordt geacht na 22:00 uur geen (geluids)overlast te veroorzaken rond Sociëteit Cantil.
 • Aan personen jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken. 
 • Indien u de Sociëteit betreedt gaat u er meer akkoord dat er foto's van u gemaakt kunnen worden en deze op internet gepubliceerd kunnen worden.
 • Het bestuur behoudt zich het recht om uitzonderingen te maken op de huisregels.


Het is verboden om:

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
 • Diefstal of vernielingen te plegen. U kunt verantwoordelijk gesteld worden voor alle aangerichte schade en er kan aangifte bij de politie worden gedaan.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Open vuur te creëren.
 • Discriminerende opmerkingen te maken, discriminerende handelingen te verrichten of het dragen van discriminerende symbolen.
 • Kleding of symbolen van een andere studentenorganisatie te dragen tijdens openbare activiteiten.
 • Das en/of nette jas aan te hebben tijdens openbare activiteiten. Uitgezonderd leden van bestuur, sociëteitscommissie, barcommissie en daar toe door bestuur aangewezen personen.
 • Te roken in Sociëteit Cantil.
 • Eigen drank te consumeren.
 • Als minderjarige alcoholhoudende drank te nuttigen en aan te schaffen.
 • Glaswerk of glazen mee naar buiten te nemen.
 • Gebruik te maken van nooduitgangen buiten noodsituaties om.
 • (Seksueel) Grensoverschrijdend gedrag te vertonen.

De toegang kan geweigerd worden als u:

 • Geen lid bent van de K.S.V. Sint Franciscus Xaverius.
 • Geen studentenkaart kan tonen wanneer gevraagd.
 • Aangeschoten, dronken of onder invloed van drugs bent.
 • Na de sluitingstijd van 02:00 uur toegang wilt als niet-lid.
 • Minderjarig bent en u niet bij het bestuur en/of sociëteitscommissie op de gastenlijst staat.
  (Deze regel is niet van toepassing op leden van de K.S.V. Sint Franciscus Xaverius).
 • Ongewenste intimiteiten of ongewenst gedrag vertoont.
 • Een opgelegde boete niet heeft betaald of wilt betalen.
 • Als u de toegang eerder is ontzegd of u een toegangsontzegging heeft.
 • Niet instemt met de huisregels van de K.S.V. Sint Franciscus Xaverius.


​De K.S.V. Sint Franciscus Xaverius kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.


WAPENkleurA4_CMYK.jpg
societeits-wapen.jpg

Onze sponsoren