Historie

Historie


Na opgericht te zijn op 7 november 1910 leed Franciscus een zwervend bestaan dat leidde langs onder meer de Junushoff, zaal Wentholt in de Hoogstraat, Hotel de Wereld, het Oranje Hotel en lunchroom Lucellus. Na deze "oriënterende fase" maakte het bestuur in de huishoudelijke vergadering van mei 1928 bekend dat Franciscus met hulp van moderator Molkenboer en de R.K.N.B.T.B. de oude pastorie op de Heerenstraat 22 had aangekocht. Na het werk van de inrichtingscommissie werd het uit 1852 stammende pand aan de vereniging overgedragen.


Sinds 1967 is de KSV Sint Franciscus Xaverius gehuisvest op haar steile rots: Sociëteit Cantil. Dit robuuste en centraal gelegen gebouw is in de zestiger jaren speciaal voor de vereniging ontworpen en gebouwd door de Stichting Eigen Huis. Adviseur van de toenmalige bouwcommissie was Dr. Ir. A.R.P. Janse, reünist en gepromoveerd op het gebied van geluidstrillingen in de grond, hij kwam met een vergaand idee over de vorm en dikte van (schuingeplaatste) muren, massief of glas.

In die tijd was energiebesparing nog geen issue, maar uitstraling juist wel. Dit verklaart de omvang en de indeling van de sociëteit. Doordat men in die tijd minder kroeggerichte, maar juist meer maatschappelijk bewogen studenten voorspelde is de Stadsbrink als centrale locatie gekozen. Op 5 april 1967 werd de sociëteit officieel geopend door de heer Mertens, voorzitter van de K.N.B.T.B.. Onze ‘steile rots' kreeg de naam Cantil mee, bedacht door het dispuut ‘Javier'.
heerenstraat.jpg
Oude Sociëteit aan de Heerenstraat

Onze sponsoren