Het Bestuur

Het Bestuur


Het Bestuur 2022-2023 der K.S.V. St. Franciscus Xaverius o.d.z. "Et Vivere Reservate" is als volgt geconstitueerd:


bestuursfoto_geedit.jpg
Bestuur 2022-2023


Verenigings Bestuur

Koen_Bestuursfoto.JPG
Carlo_Bestuursfoto.JPG
Bente_Bestuursfoto.JPG
Jurre_Bestuursfoto.JPG

Praeses
Dhr K.A. (Koen) Sibering
Praeses@ksvfranciscus.nl

 • Vragen over de buurt, media en gemeente
 • Vragen over de statuten en het huishoudelijk reglement
 • Vragen over verzekeringen en vergunningen
 • Vragen over het Annuarium

​Vice Praeses / Assessor Extern  
Dhr. C.C.P.M. (Carlo) van Oijen
Vicepraeses@ksvfranciscus.nl

 • Vragen over de LKvV, WKvV, AHC en Contractus Wageningen
 • Vragen over commissie- en bestuursbeurzen
 • Vragen over social media
 • Vragen over het Introducee Beleid
 • Vragen over de AID

Abactis / Assessor Intern 
Mej. B.W. (Bente) Huijskes
Abactis@ksvfranciscus.nl

 • Vragen over de ledenadministratie (o.a. Wijzinging van lidmaatschap status)
 • Vragen over de privacywetgeving
 • Vragen over de site en app
 • Vragen over de ruimte- en jaarplanning en het reseveren van ruimtes
 • Vragen over de eerstejaarsperiode
 • Vragen over clubs, verticalen, huizen en disputen
 • Vragen over de Canttekening
 • Vragen over de Vereniging Oud Franciscanen (VOF)

Quaestor 
Dhr. J.A. (Jurre) van Hees
Quaestor@ksvfranciscus.nl

 • Vragen over de geldstromen aan de verenigingskant
 • Vragen over commissie-financiën
 • Vragen over sponsoring en zakelijke samenwerking
 • Vragen over subsidies
 • Vragen over verenigingsartikelen
 • Vragen over het Bevrijdingsfestival

Sociëteits Bestuur

Max_bestuursfoto.JPG
Wietse_bestuursfoto.JPG
Pleun_bestuursfoto.JPG
wit_vlak_2.png

Fiscus Societatis  
Dhr. M. (Max) Janssen
Fiscussocietatis@ksvfranciscus.nl

 • Vragen over de geldstromen aan de Sociëteitskant
 • Vragen over drankacties
 • Vragen over de Financiële Raad van Adviseurs (FRvA)
 • Vragen over Stichting Eigen Huis (SEH)
 • Vragen de Barcommissie
 • Vragen over Stichting Fiducia
 • Vragen over het pasjessysteem

Fiscus Mensae / Assessor Mensae
Dhr. W.H. (Wietse) Ras
Fiscusmensae@ksvfranciscus.nl

 • Reseveren en bespreken van lunches, diners, recepties en borrels
 • Vragen over de keuken en Kookcommissie
 • Vragen over het huren van inventaris en (externe) ruimteverhuur
 • Het aanvragen van nieuwe passen

Procurator / Assessor Societatis 
Mej. P.P.M. (Pleun) Swinkels
Procurator@ksvfranciscus.nl

 • Vragen over Cantil (Geen verhuur)
 • Vragen over Ingenieurspartijnen en afstudeerfeesten
 • Bestellen van drank en vragen over het drankassortiment
 • Vragen over de EHBO-Commissie
 • Vragen over de Sociëteitscommissie
 • Vragen over de Duurzaamheidscommissie

Onze sponsoren